دفتر مرکزی تهران

021-66763824

zibarokhqeshm.com

oyster_zibarokh

درباره ما

اندیشه شرکت زیبارخ بر مردم محوری، صداقت و نظم بنا شده است. این باور باعث میشود نیازهای مشتریان خود را درک کنیم و برای آنها راه‌حل‌هایی به اتکا تجربیات قدیم و با نظر به نوآوری های بی وقفه دنیا ارائه دهیم. به این ترتیب، بهترین انتخاب‌ها را از آن مشتریان خود می‌کنیم.

ما از مصرف‌کنندگان فهیم با احساسات متمایز استقبال میکنیم. اویستر ایتالیا و آروال اسپانیا از برندهای اصیل و مدرنی هستند که با سیاست هایی رو به ارتقاء و چشم اندازهای استاندارد، پیشتاز به سمت تحول در عرصه آرایشی و بهداشتی دنیا هستند.