رنگ مو و اکسیدان

اطلاعات تکميلي

  • نوع محصول رنگ مو و اکسیدان
  • desc بدون پارابن و بو، بهترین ترکیب با رنگ های پرلاکالر حاوی گلیسرین برای جلوگیری از خشکی

اطلاعات تکميلي

  • نوع محصول رنگ مو و اکسیدان
  • desc بدون پارابن و بو، بهترین ترکیب با رنگ های پرلاکالر

اطلاعات تکميلي

  • نوع محصول رنگ مو و اکسیدان
  • desc فرمولی بدون آمونیاک، رزورسینول و پارافنیلین دی آمین، بسیار سازگار با طبیعت

اطلاعات تکميلي

  • نوع محصول رنگ مو و اکسیدان
  • desc رنگ هایی قوی دارای بیش از ۱۰۰ طیف رنگی مستقل با پوشش کامل موهای سفید و درخشان کنندگی بالا